Elbug - Keyer - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah
Nabídka

Elbug - Keyer

je elektronický telegrafní klíč, který se používá ke klíčování radiostanice při vysílání morseovky.

Pravidla vysílání:
Čárka trvá jako tři tečky. ( V praxi může být poměr jiný např. 1:3,5 apod. )
Mezera v jednom znaku je stejně dlouhá jako tečka.
Mezera mezi jednotlivými znaky je dlouhá jako čárka.
   
Popis:
Tento tel. klíč je určený pro běžný provoz.
Nehodí se pro závody. K tomu jsou jiná zařízení, která spolupracují s PC.
Pracuje v módu Jambic A. Samozřejmě se k modulu může připojit jednopádlová  pastička. Je to upravená starší verze.

Velikost plošného spoje je 41 x 30 mm. Byly použité klasické součástky THT.  Pro generování tečet a čárek byl zvolený mikroprocesor PIC12F675. Potenciometrem se nastavuje rychlost vysílání morseovky, která se může během vysílání měnit. Dá se nastavit od 50 do 160 znaků za minutu. (10 - 32 WPM).
Rychlost se může upravit při programování.
Elektromagnetický měnič, ( pípák ) slouží jako příposlech teleg. značek. Může se vypnout propojkou jumper, nebo při zabudování do krabičky použít vypínač na čelní panel.
Po připojení napájecího napětí, které může být v rozmezí od 2,5 do 5V mikroprocesor vygeneruje do elektromagnetického měniče slovo TEST v Morseově abecedě rychlostí 120 zn. za min. Je to pevně nastaveno. Výstup CW není spínaný.
Pastičkou se přivádí na jednotlivé vstupy ( DIT nebo DAH, tečka nebo čárka) log. 0. Mikroprocesor změří napětí na vstupu GP.2, provede výpočet a sepne výstupní tranzistor T2 (CW) na dobu, která odpovídá délce impulsu ( tečka nebo čárka) nastavené potenciometrem. Současně se sepne T1, který přivede zem napájecího napětí na el.měnič. Tím se spustí zvukový signál, který trvá po dodu délky tečky nebo čárky.  Pípák má vnitřní generátor, který kmitá na kmitočtu 2,3 kHz.
Stlačením tlačítka Tl se odvysílá ( CQ,CQ,CQ, DE, radioamatérská značka, PSE, K ). Potom je 4 sekundy pauza a znovu se vysílá výzva. To se pořád opakuje rychlostí, která byla nastavena potenciometrem. Pokud se při vysílání těchto značek zmáčkne pastičkou tečka nebo čárka, tak se vysílání přeruší. Může se pokračovat ve vlastním vysílání. Radioamatérská značka je uložena do programu mikroprocesoru.
Při nečinnosti je zbytečné uvést mikroprocesor do spánku kvůli snížení spotřeby, protože by se stejně baterie vybíjela přes potenciometr. Proto je použitý vypínač pro odpojení baterie. Led signalizuje zapnutí nap. napětí. Při napětí 3V je klidová spotřeba 2mA. Při vysílání max. 15mA.
Modul nemá ochranu proti přepólování z důvodu nízkého nap. napětí ( 3V ). Je potřeba dát pozor na správné připojení napájení. Při přepólování se může zničit mikroprocesor.
Pokud někdo potřebuje ochranu proti přepólování, tak zapojí do série mezi baterii + a vypínač diodu v propustném směru např. 1N4007 a pro napájení použije 3 tužkoné baterie ( 4,5V ). Na diodě bude úbytek napětí 0,7V.
Schéma zapojení:

Osazení součástek - THT

Připojení napájení a ovládacích
kabelů

Pastička z polarizovaného relé  
( už něco pamatuje )
-----------------------------------------------------------------------------
Vzorec pro výpočet délky tečky:   60/(x*9,6)     
60 = 60 sekund, x = rychlost vysílání, 9,6 = konstanta k určení rychlosti vysílání

příklad:
rychlost vysílání = 130 zn. za min.
60/(130*9,6) = 0,04807 sekundy,  = 48,07 ms
---------------------------------------------------------------
Vzorec pro výpočet rychlosti vysílání:   60/(y*9,6)
y = délka tečky

příklad:
délka tečky = 0,039s   
60/(0,039*9,6) = 160 zn. za min. = 32WPM    ( 160/5)
-------------------------------------------------------------------
Naměřené impulsy na výstupu T2.
Délka tečky = 0,04s. Poměr tečka - mezera = 1:1
Rychlost vysílání = 60/(0,04*9,6) = 156zn. = 31,2WPM
Mezera = délka tečky = 0,104s
Rychlost vysílání = 60/(0,104*9,6) = 60zn. = 12WPM

Tečka = 70 ms, mezera = 70 ms, čárka = 210 ms, poměr tečka - čárka = 1 : 3.
Návrat na obsah