Nab.se zdrojem - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah

Nab.se zdrojem

Nabíječky
Nabíječka + nap. zdroj 12V Pb aku.  
     
Jelikož jsem často jezdil vysílat do terénu, tak jsem byl donucen k výrobě nabíječky. Potřeboval jsem nějakou jednoduchou a spolehlivou konstrukci. Abych měl informaci o přibližném napětí akumulátoru při nabíjení a také když se nenabíjí.

Tato konstrukce je z roku 2006. V původním zapojení byl pro napájení použitý spínaný nap. zdroj 19V z notebooku. Stabilizátor napětí se dost zahříval i když na něm byl přišroubovaný chladič. Ztrátový výkon na něm byl 3,3W, tak jsem zapojení upravil. Schéma je níže.
                   
Popis:
Řídící obvod tvoří mikroprocesor (IO1) s A/D převodníkem. Ten měří napětí na akumulátoru přes napěťový dělič R10, R11, R12 a integrační RC článek - R13, C1. Podle napětí na akumulátoru řídí nabíjení a spíná LED, které slouží k indikaci napětí na aku.Tak je přehled o přibližném napětí aniž je zapotřebí voltmetr. D7 a pojistka F/3A je ochrana proti přepólování akumulátoru.
Když chceme nabíjet, tak se napřed připojí k nabíječce akumulátor, potom zapne vypínač, probliknou indikační LED, IO2 změří napětí a podle toho jaké je, bliká některá LED. Nakonec se připojí napájecí napětí.
    
Pokud je napětí akumulátoru < 11 V tak se nabíjení nespustí. Svítí červená LED. Signalizuje, že akumulátor je hluboce vybitý nebo vadný. Při napětí < 3,4V nesvítí. Jestli je napětí > 11 V tak mikroprocesor generuje impulsy na bázi tranzistoru T2, který spíná v rytmu impulsů výkonový tranzistor T1. Přes R4 a diodu D1 se akumulátor nabíjí. Průchodem proudu přes R4 vznikne úbytek napětí, který sepne T3. Svítí modrá LED a bliká některá LED, podle napětí na aku. Kmitočet blikání je 0,72 Hz. Modrá LED signalizuje, že probíhá nabíjení. To trvá do okamžiku, kdy na akumulátoru stoupne napětí na 14,4 V.
Při tomto napětí mikroprocesor přestane generovat impulsy, zavře se T2 a současně s ním T1. Tím se přeruší nabíjení. Přestane téct nabíjecí proud, zhasne modrá LED a svítí zelená LED. Po nějaké době klesne napětí na akumulátoru na 13,8 V. Mikroprocesor začne generovat impulsy na T1 a akumulátor je zase dobíjen. Svítí modrá a zelená LED. Na akumulátoru se udržuje konstantní napětí 13,8V.
Svítící zelená LED signalizuje, že je akumulátor nabitý.
Mikroprocesor nemá vnitřní PWM. Dále není zapojený snímací rezistor, přes který by bylo možné měřit úbytek napětí a podle toho regulovat nabíjecí proud, tak z toho důvodu je potřeba dodržet napájecí napětí 16V. Kmitočet pulsů byl zvolen 500Hz a střída nabíjecího proudu byla zvolena experimentálně podle napětí na akumulátoru. Viz foto.

Indikace napětí:
U < 11V - svítí červená LED
U = 11 - 11,5V - bliká červená LED
U = 11,5 - 12,4V - bliká žlutá LED
U = 12,4 - 14,3V - bliká zelená LED
U > 14,3V - svítí zelená LED
U > 14,7V - blikají všechny LED

Nastavení:
Při odpojeném napájecím zdroji se na výstupní svorky nabíječky připojí regulovatelný zdroj nastavený na napětí 14,4 V a trimrem R11 se na GP4 nastaví napětí 3,0 V. To je všechno co se musí nastavit.

Schéma zapojení:
střída při různém napětí akumulátoru
U aku - 11 - 12,5V
U aku - 12,5 - 14,4V
konstantní napětí - U aku - 13,8V
Nabíječku jsem přilepil na akumulátor.
Návrat na obsah