Čínské amp. a volt. - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah
Nabídka

Čínské amp. a volt.

Měřící přístroje
Čínské ampérmetry a voltmetry.

Koupil jsem si levné digitální měřící moduly. Ampérmetr do 5A, bočník je klasický SMD rezistor 0,05 Ohm. Druhý ampérmetr je do 10 A, bočník tvoří odporový drát. Třetí je voltmetr a ampérmetr v jednom modulu. Testoval jsem přesnost naměřených údajů se dvěma digitálními multimetry. Pro měření jsem použil rezistor 12 Ohm/50W/1%. Aby měření bylo co nejpřesnější, tak jsem měřil napětí přímo na rezistoru. Potom jsem měřil ampérmetrem. Pro větší proud jsem použil halogen. žárovku 12V/60W a autobaterii.

 Ampérmetr do 5A:
U na rezistoru = 12V, vypočítaný proud = 1A, I změřený multimetrem = 0,99A, I na displeji modulu = 0,92A,
rozdíl = 80 mA = - 8%
U při zatížení žárovkou = 12,4V, I změřený multimetrem = 5,11A, I na displeji modulu = 5,09A,
rozdíl = 20mA = - 0,39%  
Ampérmetr do 10A:
U na rezistoru = 12V, vypočítaný proud = 1A, změřený multimetrem = 0,99A, I na displeji modulu = 0,9A
rozdíl 100mA = - 10%
U při zatížní žárovkou = 12,4V, I změřený multimetrem = 5,11A, I na displeji modulu = 5,02A,
rozdíl  = 90mA = -1,76%

Z měření vyplívá, že tyto moduly neměří lineárně. Při menším proudu mají větší odchylku od spráného údaje.

Výhoda tohoto modulu je v tom, že odpor bočníku se může upravit a tím zkorigovat odchylku měření.
Když se nastaví bočník, aby měřák ukazoval správnou hodhotu podle referenčního ampérmetru, např. 1A, tak při vyšším proudu bude ukazovat větší proud od skutečného.

Nastavení bočníku:
Zmenšením průřezu bočníku se odpor zvětšuje a zvětšením zmenšuje.
Když je menší údaj než skutečný = zvětšit odpor, větší údaj = zmenšit odpor.
Do bočníku jsem kleštěmi udělal 2 zážezy. Tím se zvětšil odpor a jemně jsem pilníkem upravil správný údaj na displeji. Pokud se to přežene, tak stačí kapka cínu ( zmenší se odpor ) a pilníkem zase nastavit.
Ampérmetr do 5A
Ampérmetr do 10A
Zapojení modulů

Voltmetr - ampérmetr - modul do panelu.
Měření proudu:

U na rezistoru = 12V, vypočítaný proud = 1A, I změřený multimetrem = 0,99A, I na displeji modulu = 0,995A,
rozdíl = 5mA = - 0,0005%

U při zatížení žárovkou = 12,4V, I změřený multimetrem = 5,11A, I na displeji modulu = 5,07A, 0
rozdíl = 40mA = - 0,78%

Moduly se vyrábí na různé napětí a proud.
Voltmetr 0 - 33V - ampérnetr 0 - 3A.
Voltmetr 0 - 100V, ampérmetr 0 - 10A.
Bočník 50 nebo 100A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapojení modulu 4 - 30V / 10A.
Zapojení modulu 0 - 100V / 10A.
  Tento modul je nejlepší ze tří testovaných.
Měření napětí:
Rozdíl napětí mezi multimetry a modulem je několik mV.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voltmetry:
Jsou v několika provedeních. Některé mají 2 připojovací kabely. Měří asi od 4V. Ty, co mají 3 připojovací kabely měří od 0V. U některých je na zadní straně trimr pro správné nastavení napětí. Jiné je nemají, ale jsou nastaveny přesně. U některých je rozdíl 10 - 30mV. Měl jsem i takové, u kterých byl rozdíl napětí 300mV. Některé měří napětí na desetiny voltu, další do 10 V s přesností na setiny voltu a nad 10V na desetiny.
Napájecí napětí je 4 - 30 V.

Další provedení voltmetru:
Zapojení měniče napětí s amp. a voltmetrem
Připojení voltmetru se 2 přívodními kabely. Měří asi od 4V.
Připojení voltmetru se 3 přívodními kabely. Měří od 0V.
Návrat na obsah