Oprava LED reflektoru - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah
Nabídka

Oprava LED reflektoru

Různé opravy
Po druhé poruše LED reflektoru jsem provedl výměnu zdroje konstantního proudu. Zdroj konstantní proudu tvoří dva tranzistory a dva rezistory.
Aby se zjistilo napětí a proud který prochází LED čipem, tak se k němu připojí regulovatelný zdroj. Při napětí 35,5V a příkonu 10,2W odebíral 290mA.
Pro prodloužení  životnosti LED čipu se sníží příkon asi na 9W. Napětí jsem snížil na 34,9V. Proud odebíraný čipem LED byl 250mA.
To odpovídá příkonu 8,725W. Pro napájení je použitý spínaný napájecí zdroj 36V/2A. Ve skutečnosti je na výstupu zdroje 36,6V.
Popis funkce:
Po připojení napájecího napětí se přes R1 přivede kladné napětí na bázi  tranzistoru T2. Ten se otevře a přes R2 prochází proud do zátěže - LED čipu.
Při dosažení požadovaného proudu vznikne na rezistoru R2 úbytek napětí 0,6V. Toto napětí otevře tranzistor T1. Záporné napětí se přivede na bázi tranzistoru T2, které tranzistor T2 přivře.Tím se sníží proud procházející rezistorem R2. Klesne napětí na bázi tranzistoru T1 který se vypne. Znovu se zvyšuje proud. Na rezistoru R2 se zvýší napětí, které sepne tranzistor T1. To se pořád opakuje kmitočtem kolem 25kHz.

Výpočty    viz schéma zapojení, naměřené napětí:
Podle zesilovacího činitele tranzistoru T2 který je při proudu kolektoru 250mA kolem 50, je potřeba přivést do báze proud  kolem 5 mA. ( 250 / 50 = 5 ).
Přibližný výpočet R1:    35/5 = 7k , zvolil jsem 6k8,  proud do báze = 35/6,8 = 5,14mA,    kontrola 5,14 x 50 = 257mA.

Rezistorem R2 se nastavuje proud zátěže. Je na něm úbytek napětí 0,6V.
Výpočet rezistoru R2:    R = U / I = 0,6/0,25 = 2,4Ω. ( Proud je 0,25A ). Ztrátový výkon:  P = U x I = 0,15W. Použil jsem 2,2Ω na 0,6W.

Tranzistor T2,  ztrátový výkon:   P = U x I = 1,1 x 0,25 = 0,275W. Použitý BD139 / 8W - 1,5A.

Výstup napájecího zdroje je osazený DC konektorem 5,5/2,5 mm. Na reflektoru je umístěna napájecí DC zdířka 5,5/2,5mm s matkou.
Chladič pro chlazení tranzistoru T2 je vyrobený z Cu plechu síla 0,55mm, rš 60 x20 mm. ( rš = rozvinutá šířka ).
Pokud se použije napájecí zdroj větší jak 38V, tak na tranzistoru T2 bude větší úbytek napětí a tím i větší ztrátový výkon. Proto by bylo potřeba použít tranzistor na větší ztrátový výkon a umístit ho na větší chadič.

Schéma zapojení:                                                    Naměřené napětí na součástkách.                          
Osazený ploš. spoj:
Napájecí zdroj 36V / 2A:
Návrat na obsah