Moduly, dálkové ovladače - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah
Nabídka

Moduly, dálkové ovladače

Přijímač ASK.
Popis:

Univerzální přijímač RX MULTI.
Provozní napětí: AC/DC 9V-30V.
Kanály: 2.
Frekvence: 300MHz - 868MHz.
Kód: Plovoucí a pevný kód.
Dosah 30 - 80 m  ( podle výkonu dálkového ovladače ).
Výstupní kontakty relé - max. DC 30V/3A, AC 230V/3A.
Velikost: 56 mm x 46 mm x 20 mm.
Přijímač může pracovat se 400 kódy.
Pokud se drží tlačítko DO, je sepnuto příslušné relé.
( Monostabilní klop. obvod ).

                                                                                                           Nastavení DIP přepínače podle typu
                                                                                                           dálkového ovladače.

Pracovní frekvence:  300MHz-868MHz ( plovoucí kód, pevný kód ).
300MHz         
310MHz
315MHz
318MHz
390MHz
433,4MHz
433MHz
433,92MHz
868MHz
868,3MHz
868,8MHz
Dokáže uložit a dekódovat tyto kódy.
Pevný kód (2260, 2262, 2264).
(1527, 2240, 6P20B, 6P20D).
Plovoucí kód: (HCS301, HCS300, HCS200, HCS201, HCS100, HCS101).                 

Pomocí 8 přepínačů DIP je možnost výběru dálkových
ovladačů podle kmitočtu a kódů.
( Viz. nastavení DIP přepínače ).
Přijímač je určen k ovládání jakéhokoli systému automatizace:  
brány, poplašné zařízení, dveří, oken, zvedacích zařízení atd.
Tento přijímač může pracovat při napětí AC/DC 9V-30V.

Postup programování:
1. Vyberte správnou značku dálkového ovladače, který chcete
naprogramovat, posunutím přepínačů DIP NAHORU nebo DOLŮ.
Například: Pro dálkové ovladače 433,92MHz s plovoucím
kódem ( Rolling Code ) stačí pohnout DIP přepínačem 5
NAHORU. ( Podle manuálu ).
2. Stiskněte tlačítko učení. S1 = První kanál.
Rozsvítí se LED dioda.
3. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání, LED dioda
4x zabliká. To znamená, že dálkové ovládání bylo úspěšně
naprogramováno.
4. Postup programování 2. kanálu je stejný. S2 = druhý kanál.  
( Opakujte krok 2 pro další tlačítko ).
5. Vymazání všech dat z paměti: Stiskněte a podržte jedno z
tlačítek učení. LED začne blikat. Držte toto tlačítko stisknuté,
dokud LED nezhasne. Všechna uložená data v paměti budou
trvale vymazána a nelze je obnovit.Modul přijímače RX MULTI.
Cena 230Kč.
Množství - 1 ks.


Použitý na testování v zarušeném
provozu elektromotorem 5kW.

V provozu byl 1,5 hod.
plovoucí kód
HCS301
kmitočet
433,92 MHz
Mám vyzkoušené
tyto typy DO.
pevný kód
EV 1527
kmitočet
433,92 MHz
Návrat na obsah