Melodický zvonek - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah
Nabídka

Melodický zvonek

Melodické generátory - UM66T.
Náhradou za UM66T se dají použít generátory řady ZL - 66T.
Písmeno na konci označení znamená:
L = hraje nepřetržitě melodii
S = po přehrátí melodie automaticky
vypne

napájecí napětí  - 1,3 - 3,3V
přímý výstup na piezo nebo
na repro s použitím NPN tranzistoru
Základní  zapojení:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Další možné zapojení:
Po přehrátí melodie vypne.
Rozmístění vývodů UM66T:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upravené zapojení:Po stisknutí tlačítka se spustí melodie. Střídavé napětí z reproduktoru se usměrní diodou D1 a nabije se kondenzátor C2. Tranzistor T3 sepne a přivede na UM66T napájecí napětí. Po odehrání melodie se obvod automaticky vypne a přes rezistor R1 se vybije C1.
Pokud se nezapojí R1, tak se může stát, že kondenzátor nebude vybitý a bude na něm malé napětí. To způsobí, že melodický generátor nejde spustit. Proto se musí R1 zapojit.
Melodie z generátoru se může zesílit jedním nebo dvěma tranzistory. Při zapojení s jedním tranzistorem, ( není zapojen T2, emitor T1 připojit na zem ) napájecím napětí 3V a impedanci reproduktoru 8Ω je proudový odběr kolem 30 mA. U dvou tranzistorů v Darlingtonově zapojení je spotřeba od 80 do 120 mA. Trimrem se nastavuje zesílení melodie. Toto zapojení je vhodné pro generátory označené písmenem S. Pokud by se použil obvod  UM66T - xxL, tak by melodie hrála nepřetržitě pořád dokola. Zapojení je možno upravit pro xxL tak, že se nezapojí D1, C2 a T3. Při stisknutí tlačítka hraje melodie. Po uvolnění přestane hrát.Na obrázku vpravo jsou naměřené údaje na bázi T3.

Napětí emitor - báze = 0,872V.
Zvlnění na C2 = 0,136V.
Rezistor do báze není potřeba.


     Původně to bylo vyrobeno jako zkušební vzorek. Plošný spoj není ani vrtaný. Byl zhotovený pro povrchovou montáž a přilepený
na reproduktor. Vše je umístěno v plastové krabičce s reproduktorem.
Konstrukce je z roku 1991 a stále funguje.
Modul mel. zvonku - UM66T


ZL-66T - 19L
Melodický generátor
náhrada za UM66T - 19L.
Návrat na obsah