Dál. ovládání LED pásků - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah
Nabídka

Dál. ovládání LED pásků

LED osvětlení
Pro ovládání regulace intenzity osvětlení 12 voltových LED pásků se používá pulsně šířková modulace PWM.
Popis zapojení a ovládání:
Pro špatný přístup k LED pásku a ukrytí přijímače bylo zvolené RF ovládání. Vysílač i přijímač má 4 kanály, které slouží k nastavení příkonu osvětlení.
Tl.A = 25%, Tl.B = 50%, Tl.C = 75%, Tl.D = 100%. Může být odchylka +- 2 %.
Led pásek s řídící elektronikou je napájený spínaným zdrojem 12V / 4A. Aby při zapnutí nedocházelo k proudovému nárazu, který snižuje životnost LED
diod, tak byla použita funkce soft start. Pozvolné rozsvícení LED pásku.

K ovládání je použitý mikroprocesor PIC12F683, který řídí PWM modulaci, podle toho, na který vstup mikroprocesoru je přivedený signál z RF přijímače.
Kmitočet PWM modulace je 122Hz. Radio frekvenční signál přijímá ASK modul RX 480 - E, který přijímá kódovaný signál EV1527 na kmitočtu 433,92MHz. Anténa přijímače je navinuta Cu drátem o průměru 0,5mm. S izolací má průměr 0,95mm. Délka drátu je 240mm. Vnitřní průměr je 3,5mma má 15 závitů délky 22 mm. Doladění se provádí změnou její délky, roztažením nebo stlačením závitů.
Vysílač musí být 4 kanálový s ASK modulací a kódováním EV1527, který vysílá na kmitočtu 433,92 MHz. Do přijímače DO se může uložit 29 kódů vysílače.
( 29 klíčenek ). Kódování má 20 bitů. To odpovídá 1 048 576 kombinací kódu.
Jako výkonový stupeň PWM modulace je použitý modul XY - MOS, který má dva paralelně spojené tranzistory Mosfet.
( Menší odpor = menší úbytek napětí na tranzistorech ).
Může spínat proud do 15A bez nutnosti použítí chladiče. Je osazený napěťovým děličem a led diodou na řídící elektrodě, která svítí při spínání PWM.
Modul je spínaný kladným napětím PWM modulace. Výhoda tohoto modulu je, že se může spínat napětím od 3,3V do 20V.
Po osazení DPS se oboustannou lepící páskou přilepí PWM modul na desku a propojí propojkami. Viz foto.

V paměti procesoru je uloženo číslo, které odpovídá 25%, 50%, 75% nebo 100% činitele plnění. Po přivedení napájecího napětí do přijímače PWM regulátoru, procesor přečte číslo v paměti a podle toho přejde do podprogramu pro toto číslo. Led pásek bude svítit bez použití dálkového ovladače
proudem, který odpovídá 25, 50, 75 nebo 100% příkonu. To je výchozí nastavení.
Pokud chceme přidat nebo ubrat intenzitu osvětlení, krátkým stiskem ( < 1 vteřina ) některého tlačítka dál.ovladače se přepne do příslušného programu.
Když led pásek svítí např. na 100% a požadujeme snížit osvětlení např. na 25%, tak krátkým stiskem tl.A se začne postupně snižovat intenzita osvětlení,
až se dosáhne 25%. Led pásek se vypíná přerušením nap. napětí ( vypínač ) do přijímače PWM.

Uložení výchozího nastavení.
Výchozí nastavení je uloženo v paměti procesoru. Pokud svítí LED pásek, tak změna nastavení se provede delším stiskem některého tlačítka ( > 1 vteřina ).
Např. Led pásek svítí na 25% a potřebujeme změnit výchozí nastavení na 100%. Stiskneme tlačítko D na dál. ovladači asi na 2 vteřiny.
Po uvolnění tlačítka led pásek na 1 vteřinu zhasne, což signalizuje, že do paměti procesoru se uložilo nové výchozí nastavení 100%.
Led pásek přidává postupně (  soft start ) na intenzitě osvětlení od 0 do 100%.
Při dalším přivedení nap. napětí led pásek bude svítit od 0 do 100% příkonu.

Příklad:
Bez připojeného PWM ovládání a napájecím napětí 12V, odebíral LED pásek 2,5A. Po montáži PWM ovládání je odběr proudu viz. dole.
Tl.A = 25% = 0,625A,     Tl.B = 50% = 1,25A,     Tl.C = 75% = 1,875A,     Tl.D = 100% = 2,5A.
Příkon:   25% = 7,5W,            50% = 15W,                 75% = 22,5W,                 100% = 30W.
( % = PWM duty = činitel plnění ). S délkou pásku se mění odběr proudu.


Schéma zapojení ovládání LED pásku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seznam součástek:
kondenzátory:                                  diody:                  rezistory:              IO:                  
C1, C3   -   100n/50V  keramické         D1 - 1N4007         R1 - 56                IO1 - 78L05
C2, C4   -   100µ / 16V                                                                         IO2 - PIC12F683 - naprogramovaný
                                                        
ostatní:
deska ploš.spoje 59 x 41 mm
modul RX 480 - E
modul PWM - XY- MOS nebo SW M221
anténa 443,92MHz
dálkové ovládání  Z4 -E
patice DIL 8
konektor napájecí 5,5/2,1 mm do ploš.spoje
plastová krabička  Z67
oboustranná lepící páska délka 2 x 1,9 cm - Polytex 560
nap.zdroj s konektorem  5,5/2,1 mm na požadovaný proud + 30% rezerva
LED pásek - 12V - délka podle proudu, až do 8A - šířka ploš. spoje je do 9A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naměřené údaje.

Sonda osciloskopu připojena na vstup PWM modulu XY - MOS.
Informace naměřené na LED pásku.
Kapacita přechodu D - S tranzistorů PWM modulu je 1,87n + kapacita
LED pásku. Vlivem velké kapacity není obdélníkový signál.
Výkonový modul XY - MOS
Zapojení modulu
Technická data:                                                 
Provozní napětí: 5 - 36VDC
Ovládací napětí: 3,3 - 20V
Ovládací frekvence: 0 - 20kHz
Výstupní proud: 15A, s chlazením až 30A
Výkon:  400W
Rozměry:  34x17x12mm
Plošný spoj  59 x 41 mm
Osazenou DPS je možno umístit
do plastové krabičky  Z67.
Osazení DPS
Návrat na obsah