Bezdr. mikrofon - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah
Nabídka

Bezdr. mikrofon

Používání bezdrátového mikrofonu v rozhlasovém pásmu je zakázané.
Vše děláte na vlastní zodpovědnost.
Popis:
Bezdrátový mikrofon se používá k hlídání dětí, k hlídání bytu nebo např. při zabudování do plyšové hračky jako odposlech (štěnice). Při monitorování prostoru je potřeba, aby anténa volně visela. Mikrofon se položí  např. na skříň, dřevěnou polici apod. Není dobré jej umístit na kovový podklad.
(Dojde k rozladění oscilátoru.) Pokud stačí krátký dosah (několik metrů), tak anténa není potřeba.
Schéma zapojení:
Popis nastavení:
Nastavení kmitočtu oscilátoru se provádí stlačením nebo roztažením závitů cívky.
Stlačení = zvětšení indukčnosti = nižší kmitočet. Roztažení = zmenšení indukčnosti = vyšší kmitočet.
Naladit na radiu na kmitočet kolem 108 MHz nebo tam, kde se nevysílá. Při použití čítače přiložit sací cívku k cívce oscilátoru (co nejdále) a slačením nebo roztažením cívky oscilátoru naladit na požadovaný kmitočet.
Pokud není čítač, tak přiblížit bezdr. mikrofon k zapnutému radiu, na kterém je naladěná požadovaná frekvence a výše popsaným způsobem doladit kmitočet oscilátoru. Při správném naladění se působením zpětné vazby z radia ozývá pískání.
Při zapojení antény do kolektoru T2 je větší dosah a menší stabilita kmitočtu. Když se zapojí anténa do emitoru T2, tak je menší dosah a lepší stabilita kmitočtu oscilátoru. Já jsem anténu připojil do kolektoru. ( Ve schématu je v emitoru T2.)
Citlivost mikrofonu ovlivňují kondenzátory C2 a C3. Při kapacitě 22n - 47n je citlivost menší. Doporučuji zapojit 100n.

T1 = BC546 - Ic = 0,22mA. Rezistorem R2 nastavit pracovní bod T1 tak, aby na kolektoru bylo 1,5V ( poloviční napájecí napětí ). R2 = 1M2 - 1M8.
Podle zes.činitele tranzistoru.
T2 = KF124 - Ic = 2 - 3 mA, ( BF199, KF254 apod.)
C5 = 10 - 33p - čím větší kapacita tím menší kmitočet.
C6 = 4,7 - 22p - zpětnovazební kondenzátor - způsobí kmitání oscilátoru.
Rezistor R4 ovlivňuje pracovní bod tranzistoru T2 a tím i kmitočet oscilátoru. Nejprve jsem zapojil R4 - 56k. Při napájecím napětí 3V byl proud oscilátoru 2 mA a kmitočet 107 MHz. Potom jsem použil rezistor o  hodnotě 33k. Kmitočet se snížil asi o 9 MHz a proud oscilátoru se zvýšil ze 2 na 3,3mA. Aby bylo co nejmenší zkreslení modulace, je vhodné místo R4 zapojit trimr kolem 330k a nastavit co nejlepší modulaci.
( Poslechem na přijímači.) Potom změřit odpor trimru a vyměnit za pevný.
( Při použití tranzistorů KF124  a odporech rezistorů R4 - 56k nebo 33k jsem nepoznal žádný rozdíl v modulaci.)
L = 7 závitů Cul drátu průměr 0,8 mm na průměru 4,5 mm. Mezera mezi závity je asi 1 mm.
Anténa = káblík délka 34 cm. ( Lambda/8 ).
Dosah bezdrátového mikrofonu je do 100m. Proudový odběr kolem 4mA.
Změnou kapacity C5 a indukčnosti L lze přeladit kmitočet oscilátoru na jakýkoli kmitočet VKV.
Osazený ploš. spoj je přilepený na pouzdře na 2 tužkové baterie. Vypínač není potřeba - zapíná se vložením baterií do pouzdra.
Ke stažení:
plošný spoj - rozměr 40 x 18 mm
rozmístění součástek
nastavení kmitočtu oscilátoru na čítači

Návrat na obsah