DO zásuvek - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah
Nabídka

DO zásuvek

DO přijímače > RF přijímače
dálkového ovládání 7 zásuvek.

Na plošném spoji je síťové napětí 230V - hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.
Za případné škody na majetku nebo zdraví nemám zodpovědnost.

Tímto přijímačem lze zapínat a vypínat od sítě více spotřebičů, které jsou připojené v zásuvkách ( Tv, set - top box, Hi-fi sestavy, DVD, satelitní přijímač atd. ) a tím šetřit energii v době, kdy jsou mimo provoz a byly by v režimu stand-by. Odpojené spotřebiče od sítě jsou bezpečné z hlediska požáru.
Napájení 230V, celkový příkon spotřebičů max.2300W. Osazení - 7x spínací relé. Vlastní spotřeba je 1,5W.

Popis:
Celý přijímač je osazen na cuprextitové destičce o rozměrech 35 x 277 mm. Po osazení je vložena do plastového parapetu. Elektronika je napájena transformátorem do PCB TSZZ 230VAC/18V, 0,16A (3VA). Rozměr trafa se musí dodržet, jestli bude větší, tak se nevejde do komůrky v parapetu.
Napětí z trafa je usměrněno diodovým můstkem B250C1500 a vyhlazeno C1 a C2. Dále je přivedeno na spínací relé RAS2415, které spolehlivě spínají při napětí 18V. Relé spínají jednotlivé zásuvky. Po usměrnění a vyhlazení je na C1 a C2 napětí kolem 25V. Při zatížení (sepnutí relé) napětí klesne.
Z kondenzátorů C1 a C2 je přivedeno na stabilizátor napěté 5V/1,5A. Napětím 5V je napájený mikroprocesor a přijímač Aurel. Použil jsem BC_NBK. Může být
i jiný např. AC_RX. Vysílač je kupovaný 10ti kanálový výrobek zn. Kangtai, který vysílá na frekvenci 433,92MHz. Každé tlačítko vysílá jiný kód.
Modulace je ASK. Je osazený obvodem PT2262, který vysílá tři logické úrovně.  ( 0, 1, F ).
0 = log. 0,   1 = log. 1,   F = floating = nepřipojený vstup.
Při zmáčknutí tlačítka dálkového ovládání se vysílá 12 bitový kód, který je pevný. Kódy jednotlivých tlačítek DO se ukládají do paměti mikroprocesoru stisnutím programovacího tlačítka a následným stisknutím zvoleného tlačitka na DO ( viz uložení kódu tlač. DO ).
( Na fotce není prog. tlačítko ani LED. Přidal jsem je dodatečně ).
DO má zabudovaný přepínač dip switch - 5 přepínacích sekcí ON - OFF. Tím se nastavuje kód tlačítek. Má 32 kombinací.
Na vstup RB.0 se přivádí nf. signál z přijímače Aurel, který vyvolá přerušení. Mikroprocesor měří periodu - kmitočet všech bitů vstupního signálu a zároveň je ukládá. Jestli je kmitočet v rozmezí 641 - 816Hz tak pokračuje. Je to v podstatě digitální filtr který zpracuje jen požadované kmitočty. Co je mimo, tak vyhodnotí jako rušení a okamžitě se vrací z přerušení na začátek programu. U testovaných 4 kusů DO stejného typu byl rozptyl kmitočtu +- 5%. To znamená, že jednotlivé vysílače spínaly, ON - OFF na kmitočtu 682 - 754Hz. Dal jsem větší rezervu, pro případné větší rozladění oscilátoru.
Přijatý kód se porovná s uloženými a podle shody sepne nebo vypne požadovanou zásuvku. Jedním tlačítkem se zapíná i vypíná příslušná zásuvka.
Když je zapnutých více spotřebičů a chci je vypnout, abych nemusel mačkat po jednom, stisknu tlač. vyp. ( E - OFF ) a všechny se vypnou - centrální vypínač.
Diody 1N4148 chrání spínací tranzistory proti napěťovým špičkám, které vznikají při rozepnutí relé. Při pečlivé práci funguje na první zapojení.
Pro větší dosah se může k přijímači Aurel připojit anténa - izolovaný drátek délky 17 cm.
Já jsem ho tam nedal, protože používám vysílač i přijímač v obýváku a vzdálenost mezi nimi je max. 6m. Zásuvky jsou umístěny v plastovém parapetu.
Délka parapetu pro 7 zásuvek je 32,3 cm.
LED slouží k indikaci stavu a při ukládání kódu jednotlivých tlačítek. V normálním stavu bliká kmitočtem 1Hz. 50ms svítí, 950 ms je zhasnuta.
Prog. tlačítkem a počtem bliknutí LED se vybírá zásuvka, pro kterou se uloží kód tlačítka z dálk. ovládání. Do přijímače se ukládá pevný kód.
Kódování 2262. Uvedené zařízení používám od roku 2009.  Funguje bez problémů.

Uložení kódu tlačítek dálk. ovladače do paměti mikroprocesoru:

Stisknout program. tlačítko, 1x blikne LED, uvolnit tlačítko, LED se rozsvítí. Stisknout zvolené tlačítko na dák. ovládání. LED zhasne. Za 1 vteřinu LED 3x blikne a zhasne. Kód tlačítka pro první zásuvku se uložil do paměti EEPROM.
To samé pro další zásuvky.
2x blikne LED - pro druhou zásuvku. 3x blikne LED pro třetí, 4x pro čtvrtou atd. až po sedmou.
8x blikne LED - vybrat tlačítko na dál. ovladači a uložit kód tlačítka, kterým se všechno vypne.
Mazání paměti není potřeba. Podle počtu bliknutí LED se dají přepsat příslušné paměti novými kódy pro jednotlivé zásuvky.
Pokud se do 5ti vteřin nezmáčkne na dálk. ovladači tlačítko pro uložení kódu do paměti, LED zhasne. Kód se neuloží.
Materiál:
žlab parapetní PK 120 x 55 - kousek nikdo neprodá - musí se vzít 2m
čela k parapet. žlabu 2 ks
zásuvky do parapet. žlabu 45 x 45 - 7 ks
přívodní kabel se zástrčkou 2m
pojistkové pouzdro do panelu
pojistka skleněná 20 mm / 10A
kabel k propojení zásuvek v parapetu - 2m
Pz. pásek plechu 10 x 60 mm - na výrobu objímky proti vytržení přívodního kabelu
šroubek  Pz. M3 x 6 mm - 1 ks - k objímce
matka Pz. M3 - 1 ks

Součásky:
transformátor TSZZ2.8/18V - 230VAC, 18V, 0,16A, 3VA
usměrňovací můstek - B250C1500
IO1 - 7805
IO2 - PIC16F628A naprogramovaný
relé1 - relé7 - RAS2415
T1 - T7 - BC337
R1 - R7 - 4k7 - SMA 0207
R8 - 1k5 - SMA 207
R9 - 8k2 - SMA 207
C1 - 1000μF/50V, radiální
C2,C4 - 100nF/63V, keramický
C3 - 100μF/10V, radiální
D1 - D7 - 1N4148
D8 - LED červená - pr. 3mm - nízkopříkonová
patice DIL18
tl - mikrospínač
pojistkové pouzdro do panelu
skleněná pojistka 20 mm - T 10A
plošný spoj 35 x 277 mm
svorkovnice do pl.spoje. 3 vývody

Schéma zapojení:        
DO
Další provedení RF přijímače dálkového
ovládání - 5 zásuvek.
Návrat na obsah