DO zásuvek - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah
Nabídka

DO zásuvek

DO přijímače > RF přijímače
Na plošném spoji je síťové napětí 230V - hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.
Za případné škody na majetku nebo zdraví nemám zodpovědnost.

Tímto přijímačem lze zapínat a vypínat od sítě více spotřebičů, které jsou připojené v zásuvkách (Tv, set - top box, Hi-fi sestavy, DVD, satelitní přijímač atd.) a tím šetřit energii v době, kdy jsou mimo provoz a byly by v režimu stand-by. Odpojené spotřebiče od sítě jsou bezpečné z hlediska požáru.
Napájení 230V, celkový příkon spotřebičů max.2300W. Osazení - 7x spínací relé. Vlastní spotřeba je 1,5W.

Popis:
Celý přijímač je osazen na cuprextitové destičce o rozměrech 35 x 277 mm. Po osazení je vložena do plastového parapetu. Elektronika je napájena transformátorem do PCB TSZZ 230VAC/18V, 0,16A (3VA). Rozměr trafa se musí dodržet, jestli bude větší, tak se nevejde do komůrky v parapetu.
Napětí z trafa je usměrněno diodovým můstkem B250C1500 a vyhlazeno C1 a C2. Dále je přivedeno na spínací relé RAS2415, které spolehlivě spínají při napětí 18V. Relé spínají jednotlivé zásuvky. Po usměrnění a vyhlazení je na C1 a C2 napětí kolem 25V. Při zatížení (sepnutí relé) napětí klesne.
Z kondenzátorů C1 a C2 je přivedeno na stabilizátor napěté 5V/1,5A. Napětím 5V je napájený mikroprocesor a přijímač Aurel. Použil jsem BC_NBK. Může být
i jiný např. AC_RX. Vysílač je kupovaný 10ti kanálový výrobek zn. Kangtai, který vysílá na frekvenci 433,92MHz. Každé tlačítko vysílá jiný kód.
Modulace je ASK. Je osazený obvodem PT2262, který vysílá 0 = log. 0,   1 = log. 1,   f = floating = nepřipojený vstup. Má 12 bitů třístavových adresových vstupů, které poskytují 531441 adresových kódů. ( 3¹² ).  Pro dekodér se používá PT2272, má 4 datové výstupy.
Pro dekódování signálu jsem použil mikroprocesor PIC 16F628A. ( 14 výstupů ).

   
      Grafické zobrazení kódu.

Adresa / data (AD) Bitový průběh.
Bit AD může být označen jako bit ,,0 ",
,,1 ", nebo ,, f ", pokud je v nízkém,
vysokém nebo plovoucím stavu. Jeden
průběh se skládá ze 2 pulzních cyklů.
Každý pulzní cyklus má 16 oscilačních
časových úseků.


Protože mikroprocesor dokáže vyhodnotit jen dva stavy, log.0 a log.1, tak nepřipojený vstup ( f ) čte jako log.0. Procesor celou sekvenci bitů přečte jako
24 bitový kód, který je pevný. Pro zjednodušení programu jsem jednotlivé kódy tlačítek zobrazil na osciloskopu a uložil do programu v mikroprocesoru.
DO má zabudovaný přepínač dip switch - 5 přepínacích sekcí ON - OFF. Tím se nastavuje kód tlačítek. Má 32 kombinací.
Na vstup RB.0 se přivádí nf. signál z přijímače Aurel, který vyvolá přerušení. Mikroprocesor měří periodu - kmitočet všech bitů vstupního signálu a zároveň
je ukládá. Jestli je kmitočet v rozmezí 540 - 780Hz tak pokračuje. Je to v podstatě digitální filtr který zpracuje jen požadované kmitočty. Co je mimo, tak vyhodnotí jako rušení a okamžitě se vrací z přerušení na začátek programu. U testovaných 4 kusů DO stejného typu byl rozptyl dekódovaného nf
kmitočtu 568 - 754Hz. Dal jsem větší rezervu, pro případné větší rozladění oscilátoru.
Přijatý kód se porovná s uloženými a podle shody sepne nebo vypne požadovanou zásuvku. Jedním tlačítkem se zapíná i vypíná příslušná zásuvka.
Když je zapnutých více spotřebičů a chci je vypnout, abych nemusel mačkat po jednom tlačítku, stisknu tlač. vyp. ( E - OFF ) a všechny se
vypnou - centrální vypínač.
Diody 1N4148 chrání spínací tranzistory proti napěťovým špičkám, které vznikají při rozepnutí relé. Při pečlivé práci funguje na první zapojení.
Pro větší dosah se může k přijímači Aurel připojit anténa - izolovaný drátek délky 17 cm.
Já jsem ho tam nedal, protože používám vysílač i přijímač v obýváku a vzdálenost mezi nimi je max. 6m. Zásuvky jsou umístěny v plastovém parapetu.
Délka parapetu pro 7 zásuvek je 32,3 cm. Uvedené zařízení používám od roku 2009.  Funguje bez problémů.
Důležité informace při programování.
Zajímá nás kmitočet, kladný a záporný impulz.
Vzdálenost mezi sekvencí 24 bitů je 13,7ms.
Délka 24 bitového kódu je 43ms.
Materiál:
žlab parapetní PK 120 x 55 - kousek nikdo neprodá - musí se vzít 2m
čela k parapet. žlabu 2 ks
zásuvky do parapet. žlabu 45 x 45 - 7 ks
přívodní kabel se zástrčkou 2m
pojistkové pouzdro do panelu
pojistka skleněná 20 mm / 10A
kabel k propojení zásuvek v parapetu - 2m
Pz. pásek plechu 10 x 60 mm - na výrobu objímky proti vytržení přívodního kabelu
šroubek  Pz. M3 x 6 mm - 1 ks - k objímce
matka Pz. M3 - 1 ks

Součásky:
transformátor TSZZ2.8/18V - 230VAC, 18V, 0,16A, 3VA
usměrňovací můstek - B250C1500
IO1 - 7805
IO2 - PIC16F628A naprogramovaný
relé1 - relé7 - RAS2415
T1 - T7 - BC337
R1 - R7 - 4k7 - SMA 0207
R8 - 1k5 - SMA 207
R9 - 8k2 - SMA 207
C1 - 1000μF/50V, radiální
C2,C4 - 100nF/63V, keramický
C3 - 100μF/10V, radiální
D1 - D7 - 1N4148
patice DIL18
pojistkové pouzdro do panelu
skleněná pojistka 20 mm - T 10A
plošný spoj 35 x 277 mm
svorkovnice do pl.spoje. 3 vývody

Schéma zapojení:        
DO
Další provedení RF přijímače dálkového
ovládání - 5 zásuvek.
Návrat na obsah