Teplotní spínač - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah
Nabídka

Teplotní spínač

Spínače
Popis:          
Teplotní spínač se může použít ke spínání ventilátoru nebo přes relé ke spínání různých zařízení. Je zhotovený jako samostatný modul a osazený THT a SMD součástkami.
Při použití 12V ventilátorů se napájí ze zdroje 12V, popř. při použití 24V ventilátorů ze zdroje 24V. Pro měření teploty a ovládání ventilátoru je použitý mikroprocesor PIC12F675, který má čtyřkanálový A/D převodník. Jsou použity dva vstupy, které měří napětí z teplotních čidel. Měření teploty provádí obvody MCP9700. Ty převádějí teplotu na napětí. Při 0 st.C je na výstupu napětí 500mV. Teplotní rozsah je -40˚C až 125˚C. Přesnost od 0 do 70˚C je +- 2˚C.
Teplotní koeficient je 10mV/ ˚C. Při zvýšení teploty o 1˚C se zvýší napětí o 10 mV a naopak. Např. při teplotě 40˚C je na výstupu napětí 900mV.
Dioda D1 slouží jako ochrana proti přepólování.
Čidla i mikroprocesor se napájí ze stabilizovaného zdroje 5V ( 78L05 ). Kondenzátory vyhlazují nap. napětí. Dioda D2 chrání spínací tranzistor, aby se nezničil při napěťových špičkách, které vznikají na indukčnosti ventilátoru při rozepnutí T1.
Sepnutí a vypnutí ventilátoru, který spíná T1 je nastaveno softwarově. Spíná při teplotě 50˚C a vypíná při teplotě 30˚C. Modul jsem použil jako přídavné chlazení do napájecího zdroje. Rozměr plošného spoje je 40 x 25 mm.
Mikroprocesor je v provedení THT zasunutý do objímky. R1 může mít hodnotu 680 ohm až 1k. Pro připojení napájecího napětí a teplotních čidel se mohou použít vhodné konektory ( dutinková lišta a jumpery ), nebo přívodní kabely zapájet přímo do plošného spoje. Ostatní součástky jsou patrné ze schéma zapojení a osazení plošného spoje.
Měření teploty probíhá 5x za vteřinu. Každé teplotní čidlo se může nastavit na jinou teplotu a hysterezi. Samozřejmě, že čidlo nastavit nejde. Myslím tím softwarové nastavení. Proudová spotřeba v klidu ( není sepnutý ventilátor ) je 3,6 mA.
Při použití jednoho teplotního čidla je potřeba na druhý vstup mikroprocesoru ( GP1 ) zapojit rezistor 1 - 10k nebo propojku na zem ( viz foto ). Mikroprocesor změří na vstupu nulové napětí a ventilátor nesepne. Je funkční jen jedno teplotní čidlo.
Schéma zapojení:
plošný spoj
osazení THT
osazení SMD
osazený modul
čidlo na ploš.spoji
modul s čidlem
čidlo propojené káblíkem
modul ze spodní strany
osazený SMD
Návrat na obsah