IR přijímač - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah
Nabídka

IR přijímač

DO přijímače
Tento přijímač se používá ke spínání světel, zásuvek, LED pásků apod.
Pro ovládání přijímače se může použít jakýkoli IR dál. ovladač od Tv, DVD, set top boxu, apod. který vysílá kódování NEC. Použil jsem ovladač od vadného DVD přehrávače Magnavox. Toto kódování používá většina japonských výrobců spotřební elektroniky. Např: Hitachi, Onkyo, NEC, Yamaha.
Mám vyzkoušené značky LG, Strong, Sencor, Changhong, Magnavox, Aiwa.
Dále se dá použít DO s učícím se kódem, do kterého se uloží kód tlačítek z některého DO z uvedených značek.

Dobrá pomůcka na rychlé zjištění kódu je multi - tester - TC1. Měří odpor, kapacitu, indukčnost, diody, bipolární tranzistory, unipolární tranzistory a má IR přijímač. Automaticky zjistí zapojení vývodů, typ měřené součástky a další paramerty. Po příjmu IR signálu zobrazí na displeji ID kód zařízení a kód tlačítka z DO. Zobrazení je grafické i v hex. kódu. Umí jen  kódování NEC.
DO - DVD přehrávače
Multi - funkční tester - TC1  
Kopírující IR DO
Schéma zapojení:

Popis:
IR signál z dálkového ovládání jde přes IR přijímač TSOP1738, který slouží jako demodulátor a tvarovač na vstup mikroprocesoru PIC 12F629. Ten měří délku impulzů a podle délky ukládá do proměnné jednotlivé bity. Tyto data se porovnají s daty, které jsou uložené v paměti EEPROM. Pokud jsou stejné, tak sepne nebo vypne relé1 nebo relé2. Pro každé relé je potřeba uložit do paměti mikroprocesoru kód tlačítka DO. Jedním tlačítkem DO se zapíná nebo vypíná vlastní spotřebič, který je připojený na výstupu relé. Dále je možné dalším tlačítkem DO vypnout obě relé současně.
Za normálního provozu LED bliká kmotočtem 1Hz. 50 ms svítí, 950 ms je zhasnuta. Do paměti mikroprocesoru se dají uložit 3 kódy tlačítek z DO. Proudová spotřeba v klidu, kdy není sepnuté relé je 5,5 mA. Při dvou sepnutých relé 65mA. Velikost ploš. spoje je 62 x 50 mm. Tento přijímač ovládá dva spotřebiče.

Uložení kódu DO do paměti mikroprocesoru:

Re1:
Stisknout a přidržet programovací tlačítko na plošném spoji. 1x blikne LED. Uvolnit tlačítko. LED se rožne. ( Mikroprocesor čeká na přijetí kódu z DO ).
1. Nasměrovat DO na IR přijímač, stisknout vybrané tlačítko na DO asi na půl vteřiny. LED zhasne. Za 1 vteřinu 3x blikne LED a zhasne, což signalizuje uložení kódu tlačítka z DO do paměti EEPROM.

Pokud se do 5ti vteřin nezmáčkne na dálk. ovladači tlačítko pro uložení kódu do paměti, LED zhasne. Kód se neuloží.

Re2:
Stisknout a přidržet prog. tlačítko. 2x blikne LED. Uvolnit tlačítko. LED se rožne. Vybrat jiné tlačítko na DO a pokračovat podle 1.

Současné vypnutí relé1 a relé2:
Stisknout a přidržet prog. tlačítko. 3x blikne LED. Uvolnit tlačítko. LED se rožne. Vybrat další tlačítko na DO a pokračovat podle 1.

Pokud se stane, že se prog. tlačítko přidrží delší dobu ( LED blikne > 3x ), tak se kód tlačítka z DO neuloží.

Jestli je potřeba uložit do paměti jiný kód tlačítka z DO, tak vybrat jednu z možností a pokračovat podle návodu.
Paměť není potřeba mazat. Jen se přepíší data v příslušné paměti.
Kdo nepotřebuje vypínat obě relé současně, tak si naprogramuje jen dvě tlačítka z DO.  ( re1: re2 ).

Vymazání paměti EEPROM:
Stisknout a držet prog. tlačítko. 7x blikne LED. Uvolnit tlačítko. Za 1 vteřinu se LED rožne. Za další vteřinu LED zhasne. Paměť je vymazaná.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpis součástek:

R1, R6 - 2k7                                 D1, D2, D3 - 1N4007                       IO1 - PIC12F629 naprogramovaný
R2 - 1k5                                       D4 - LED 3mm / 2mA červená          IO2 - 78L05  
R3 - 10k                                                                                              
R4 - 100                                      T1, T2 - BC 337                               patice - DIL8
R5 - 8k2                                      IR přijímač - TSOP1738                    mikrospínač - 6x6mm, v - 5 mm
                                                                                                       Re1, Re2 - CYA-C-12VDC - CHYRC
C1, C2 - 100n / 50V keramický                                                            svorkovnice 2pin RM 5mm v - 10mm - 3ks
C3 - 100µ / 16V                                                                                 ploš. spoj 62 x 49 mm
C4 - 10µ / 16V
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozmístění součástek:
Modře je označena drátová propojka
Návrat na obsah