Termostat - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah
Nabídka

Termostat

Spínače
Na plošném spoji je síťové napětí 230V - hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.
Za případné škody na majetku nebo zdraví nemám zodpovědnost.

Elektronický termostat do chladničky.

Po pětiletém provozu chladničky odešel podruhé termostat. Už jsem za nový nechtěl vyhazovat peníze, tak jsem se rozhodl vyrobit elektronický. Na internetu jsem našel jednoduché zapojení a trochu ho upravil podle mé potřeby.

Schéma zapojení:
Popis:
U tohoto termostatu nejde nastavovat teplota. Je to dáno jednoduchou konstrukcí. Zapíná při 8°C a vypíná při 5°C. Průměrná teplota je 6,5°C. Měřeno digitálním teploměrem při provozu.
Veškerá elektronika je na plošném spoji o rozměrech 84 x 52 mm a umístěna v plastové krabičce KP01. Uprostřed ploš. spoje je provrtaný otvor o průměru 8 mm, kterým prochází sloupek plastové krabičky. Pro teplotní čidlo je použitý převodník teplota - napětí LM35.
Elektroniku napájí spínaný napájecí zdroj - nabíječka do mobilního telefonu Nokia ( 5V / 450 mA ). Relé jsem použil ze starých zásob typu H100F05 ( 5 V / 6A ). Vymontovaná elektronika spín.zdroje je přes gumové podložky přilepená vteřinovým lepidlem na desku ploš. spoje. ( viz foto )
Na výstupu spín. zdroje je bez zatížení napětí 7,6V. Je potřeba snížit napětí na 5 - 6V. Za spín. zdrojem je zapojena dioda D1, na které je úbytek napětí 0,75 V. Zároveň slouží jako ochrana proti přepólování.
Dále je přidaný zatěžovací rezistor R1 - 1k5. Při zatížení - sepnutí relé, kleslo napětí na D1 na 5,4 V. Do emitoru T2 jsem zapojil rezistor R7 - 4,7 Ohm. Je na něm úbytek napětí 0,4V. Odběr proudu při sepnutém relé je 87 mA.
Když je teplota > 8°C, tak na bázi T1 je napětí 0,6V, které otevře T1. Ten otevře T2 a sepne relé. Kompresor se zapne a chladí. Rezistorem R6 se nastavuje hystereze. Při sepnutí T2 je přes tento rezistor přivedeno kladné napětí na bázi T1, které udržuje sepnuté T1 a T2 i při teplotě < 8°C. Když teplota klesne na 5°C, tak na bázi T1 se sníží napětí na 0,423V a T1 vypne. Přes rezistory R3 a R5 se dostane kladné napětí na bázi T2 a tranzistor se zavře. Relé odpadne a kompresor vypne. Do kabelu k teplotnímu čidlu se indukuje rušení, které je potlačeno kondenzátorem C2. Dioda D2 chrání tranzistor T2 proti napěťovým špičkám.
Aby káblík prošel trubičkou kudy vedla kapilára původního termostatu, je rezistor R2 připojený přímo na teplotní snímač
( viz foto ). Tím se ušetří jeden vodič k plošnému spoji a teplotní čidlo může být připojeno dvoulinkou. Původně bylo umístěné ve výparníku. Po krátké zkušební době jsem ho umístil na zadní čelo v chladničce. Tím se dosáhlo menší teploty v prostoru chladničky. ( Ve výparníku se tvoří led, v chladničce je 6°C ). Přívodní kabely k tepl. čidlu jsou zaizolovány smršťovací bužírkou.
Tepl. čidlo je chráněné proti přepólování tak, že je připojené přes tři jumpery do dutinkové lišty. Jsou zapojeny jen dva vývody. Krajní a prostřední. Při přepólování nejde na čidlo napájecí napětí ( viz rozmístění součástek ). Kabely jsou připojeny přes fastony 6,3 x 0,8 mm.
U některých přívodních kabelů je z výroby přehozené barevné značení fáze - nulák. Na modrém byla fáze a hnědém nulák. ( HYUNDAI RSB 050 WW7 ). Což byl můj případ.
Pokud se po zapojení přívodního kabelu nerozběhne kompresor, tak jsou přehozeny kabely. V tom případě je potřeba přepojit kabely na plošném spoji. Přehodit fázi s nulákem. Potom se přes relé nespíná fáze, ale nulák. Nebo se vymění přívodní kabel a zapojí se tak jak má být. Nemá to na nic vliv.
Kostra chladničky je chráněna zemněním.
Termostat je v provozu od dubna 2016 a zatím nejsou žádné problémy.
plošný spoj - 84 x 52 mm
rozmístění součástek

teplotní čidlo - LM35

upevněné do původního krytu

celá konstrukce je umístěná do plastové krabičky KP 01
Návrat na obsah