Přizpůs.vert.antén - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah
Nabídka

Přizpůs.vert.antén

Antény

Jak vysoká má být vertikální anténa? 

Nejnižší použitelná anténa je 0,04 - 0,06 lambda.  Problémy s účinností nastávají u antén nižších než 0,25 lambda. Např. při výšce antény 0,04 lambda se ztratí v cívce v přizpůsobení s jakostí Q 300 asi 90 % energie. Při výšce antény 0,08 lambda asi 50 % energie.
Čím je anténa nižší, tím je úzkopásmovější. 
Čím vyšší je anténa, tím lépe.


PSV.
Poměr stojatých vln je jedním z ukazatelů účinnosti celého vysílacího zařízení. Výstup vysílače, vf vedení (koaxiální kabel) a anténa musí být k sobě navzájem impedančně přizpůsobeny. Jejich impedance na daném kmitočtu musí být shodná. Pokud tomu tak je, je PSV rovno jedné. Impedanční nepřizpůsobení je na závadu, protože v místě připojení dochází k odrazu vf energie zpět ke zdroji. Odraz energie znamená ztrátu výkonu. Kolik procent energie se vyzáří anténou v závislosti na PSV je uvedeno v tabulce. V praxi se považuje jako hranice dobrého přizpůsobení, kde je PSV < 1,5 až 2.
PSV
     Vyzářený
PSV výkon [%]
1
100
1,299
1,5
95
289
375
555
1034
2018
Návrat na obsah