Ampérmetr k PAN - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah

Ampérmetr k PAN

Měřící přístroje
Popis:
Ampérmetr měří nabíjecí proud od 0,1A do 5A s rozlišením 0,1A. Pro zobrazení nab. proudu je použitý dvojitý LED displej se společnou anodou LD - D039UR - C, který je v multiplexním zapojení.
Měření a výpočet provádí PIC16F684. Na snímacím rezistoru měří  úbytek napětí a podle zadané hodnoty rezistoru vypočítá a zobrazí nab. proud. Rozlišení A/D převodníku je 10 bitů. Měření má určitou nepřesnost, ale pro měření nabíjecího proudu, kde není potřeba měřit na mA je dostačující. 1 bit = 17,8mA.
Referenční napětí pro A/D převodník je 4,0V.
Správné zobrazení nabíjecího proudu se nastaví trimrem P1 s použitím externího ampérmetru. ( Nastavení ref. napětí na pinu RA1. )
Pokud je proud < jak 0,1A, tak LED displej zhasne. Jestli je proud > jak 5A, zobrazí se na LED displeji blikající znaky minus. Anody displeje jsou spínané tranzistory T1 a T2.  Ampérmetr se skládá ze dvou desek plošného spoje. Jedna s elektronikou a druhá s displejem. Na desce s elektronikou  jsou použity tht a smd součástky. Deska s elektronikou je osazena  dutinkovou lištou a deska displeje konektory jumper. Desky se spojí těmito konektory a v rozích se sešroubují šroubky M 2,5mm, mezi kterými jsou vymezovací podložky. Další možností je propojení jednotlivých desek krátkými káblíky. Oba plošné spoje mají drátové propojky. Na obrázcích  zobrazeno modře.
Schéma zapojení:
Seznam součástek:

R1 - 8k2                                             
R2 - 10k                                               
R3 - 4k7
R4, R5 - 1k
R6 - R13 - 820
všechny rezistory - SMD 1206
P1 - trimr - 1k5 SMD
C1, C3, - 100µ / 25V
C2, C4 - 100n - SMD 1206
C5 - 1µ / 10V
IO1 - 78l05
IO2 - PIC16F684 / DIP naprogramovaný
T1, T2 - BC807 SMD
D1 - M7 - SMA 1000V/1A
LED displej - LD-D039UR-C
patice DIL14
plošný spoj
konektory jumper - 1x5, 1x6 - nebo propojovací kabely
dutinková lišta - 1x5, 1x6 - nebo propojovací kabely
Ke stažení:
plošný spoj amp.PAN
osazení souč.THT
osazení souč.SMD
plošný spoj displeje
osazení displeje
Návrat na obsah