Voltmetr do 30V - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah
Nabídka

Voltmetr do 30V

Měřící přístroje
Popis:
Voltmetr měří napětí od 0 do 30V s rozliřením 0,1 V. Naměřené napětí je zobrazeno na LED displeji se společnou anodou LD - S039HR-C. Měření napětí provádí PIC16F684. Na vstupu mikroprocesoru může být maximální napětí 5V, proto je použitý napěťový dělič. Měřené napětí prochází přes napěťový dělič, který tvoří R4, R5 a R6 dále na kondenzátor 100n a na vstup A/D převodníku. Mikroprocesor změřené napětí zobrazí na LED displeji.
Rozlišení A/D převodníku je 10 bitů. Referenční napětí pro A/D převodník je 5V.
Nastavení správného zobrazení napětí se provede tak, že na vstup se přivede napětí v rozsahu 5 - 20V a trimrem R5 se nastaví správný údaj za použití externího voltmetru.
Tranzistory T1, T2, T3 spínají anody jednotlivých displejů, které jsou v multiplexním zapojení. To znamená, že vždy svítí jen jeden displej. Tranzistory slouží jako proudový zesilovač. Pro zobrazení se může použít jakýkoli displej se společnou anodou. Jen je potřeba upravit rezistory R8...R15 podle proudu displeje.
( Výstup - pin z mikroprocesoru může dodat max. 25mA. Maximální celkový proud vtékající nebo vytékající, současně - brány PortA a PortC je 200 mA.)
Opakovací kmitočet zobrazení je 100 Hz. Přivedené napětí se měří 5x za vteřinu.
Voltmetr se skládá ze dvou desek plošného spoje. Jedna s elektronikou a druhá s displejem. Na desce s elektronikou jsou použity tht a smd součástky.
Deska s elektronikou je osazena dutinkovou lištou a deska displeje konektory jumper. Desky se spojí těmito konektory a v rozích se sešroubují šroubky M2,5mm, mezi kterými jsou vymezovací podložky. Další možností je propojení jednotlivých desek krátkými káblíky.
Plošný spoj displeje má drátové propojky. Na obrázcích  zobrazeno modře.
Schéma zapojení:
Seznam součástek:
R1, R2, R3 - 1k                                             
R4 - 220k
R5 - trimr 6k8 SMD
R6 - 39k
R7 - 8k2
R8...R15 - 560...1k
všechny rezistory - SMD 1206
C1 - 100µ / 25V
C2, C4, C5 - 100n - SMD 1206
C3 - 100µ / 10V
IO1 - 78l05
IO2 - PIC16F684 / DIP naprogramovaný
T1, T2, T3 - BC807 SMD
LED displej - LD-D039UR-C  - 3x
patice DIL14
plošné spoje
konektory jumper - 1x5, 1x6 - nebo propojovací kabely
dutinková lišta - 1x5, 1x6 - nebo propojovací kabely
Ke stažení:
ploš. spoj - voltmetr 30 V
rozmístění  součástek THT
rozmístění součástek smd
ploš. spoj displeje
zapojení dipl. a propojek
Návrat na obsah