Doros - COB LED - Elektronické konstrukce

Přejít na obsah
Nabídka

Doros - COB LED

LED osvětlení
Dálkově  ovládaná regulace osvětlení s konstantním proudem - Doros.

Pro regulaci COB LED osvělení v méně přístupném místě, např. za skříní, v podhledu, ve stropě apod. se používá RF vysílač a přijímač. Vysílač DO je čtyř kanálový, napájený 12V baterií 27A. DO = dálkový ovladač. Modulace ASK. Mohou se použít i jiné typy, které mají kódování EV1527 a vysíllají na
kmitočtu 433,92 MHz.Vysílač DO -  ZY4 - E.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro RF přijímač je použítý modul RX 480 - E. Tento modul se používá pro dálkové ovládání světel, zásuvek, LED, dálkové otevírání dveří, zabezpečovací
systémy, atd. Lze do něj uložit ( spárovat ) 29 klíčenek s kódem EV1527. Na přijímači je učící tlačítko, kterým se vybírá mód - viz níže.

Popis modulu RX 480 - E:
Pracovní napětí:  DC 3,3 ~ 5V
Klidový proud:  ≤ 5 mA
Výstupní proud:  10 mA
Pracovní frekvence:  433,92 MHz
Citlivost na příjem:  -108 dB
Přijímací vzdálenost:  > 15 metrů
Frekvenční pásmo:  ± 0,2 MHz
Pracovní teplota:  -25 ~ 75˚C
Pracovní režim:  Má 3 pracovní režimy - módy.Okamžitý režim, přepínací režim 4 kanálů, blokování
Výstup: 4 kanálový signál úrovně CMOS. Odpovídá tlačítkům dálkového ovládání ABCD.

Poznámka:
Pokud vysílače DO nepoužívají kódování EV1527, nebude přijímač fungovat.

Zapojení pinů:
GND: zemní nebo záporný pól
+ V: DC 3,3 ~ 5V vstup
D0: Výstup dat
D1: Výstup dat
D2: Výstup dat
D3: Výstup dat
VT: Výstup

Jak programovat:
1. Vymazání existujících dat:  stiskněte tlačítko učení na přijímači 8 krát. LED blikne 7 krát.
2. Naučení kódu klíčenky:  stiskněte tlačítko učení  (na přijímači)jednou, dvakrát nebo třikrát (viz níže)).
LED se rozsvítí:  režim učení je aktivní. Stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači.
Indikátor LED třikrát zabliká:  učení bylo úspěšně dokončeno.
3. Test:  po výše uvedené operaci může být RF přijímač ovládánaný dálkovým ovladačem.
Více vysílačů s různými ID lze naučit a uložit, počínaje krokem 2.  
Je možná kombinace různých režimů.

Nastavení režimu módu:
Stiskněte jednou    (na přijímači)   :  momentální režim - pokud se drží na dálkovém ovladači ( DO ) nějaké tlačítko, tak některý výstup D0 - D3 je v log1.
                                                     po uvolnění tlač. DO se překlopí do log0. ( Monostabilní klop. obvod ).
Stiskněte dvakrát   (na přijímači)   :  samosvorný režim (Přepínací režim 4 kanálů)
Stiskněte třikrát     (na přijímači)   :  blokovaný režim (vybraný kanál je aktivní a bude vymazán,
                                                     pokud bude aktivní jiný kanál)
Pro zařízení, které popisuji, je potřeba pro správnou funkci stisknout tlačítko jednou.
Přijímač DO - RX 480 - E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schéma zapojení Doros s RX 480 - E.
Popis:

Pro řízení proudu byl zvolený PIC12F683. Má AD převodník, který je potřeba pro měření úbytku napětí na R5 a PWM modulaci. Pro napájení je použitý spínaný zdroj 12V / 1,66A. Jedna větev nap. napětí se přivádí na D1, která chrání elektronické obvody proti přepólování. Přes D1 jde napětí na 5V stabilizátor, ze kterého je napájený PIC. Referenční napětí pro AD převodník je nap. napětí mikroprocesoru = 5V.
Napěťový dělič R1 a R2 na tranzistoru T2 je zvolený tak, aby při nap. napětí 12V bylo na něm - GS kolem -10V.
Druhá větev nap. napětí je přivedena na spínací tranzistor IRF4905. Tento tranzistor byl vybraný z důvodu malého odporu ( R DS(on) = 0.02Ω ).
Při proudu do 3A není potřeba na tranzistoru chladič. Aby nedocházelo při zapnutí k proudovému nárazu, který snižuje životnost COB LED osvětlení, byla zvolena funkce soft start. Výchozí nastavení je 25%. Při zapnutí se postupně rozsvěcuje COB LED, až do doby, kdy se dosáhne zvoleného proudu. Ten se stále udržuje a vyrovnává. DO se zvyšuje nebo snižuje intenzita osvětlení. Pokud bylo osvětlení vypnuto DO, tak potom jakýmkoli tlačítkem DO se dá opět
zapnout. Velikost plošného spoje je 59 x 41 mm. Je umístěný v plastové krabičce Z67. (Viz. foto).
Aby osazený plošný spoj vešel do plastové krabičky, tak se musí odvrtat dva sloupky vysoké asi 5mm - zarovnat se dnem.
Dále je potřeba nalepit 3 molitan. podložky, síla 4 mm. ( Viz. foto ). Ty nadzvedají ploš. spoj, aby pasoval napájecí konektor s otvorem pro připojení napájecího zdroje. Jedno čelo krabičky, kde je umístěný jack konektor, se provrtá otvor průměr 5,6 mm v podélné ose 18 mm od kraje čela.
Druhé čelo krabičky, kterým bude procházet napájecí konektor se provrtá otvor 10 mm od vrchu a 18 mm od boku čela ( viz. foto ).
Průměr otvoru je opět 5,6 mm. Je potřena vždy předvrtat menším průměrem vrtáku.
Štítek může být vytištěný na samolepící fólii ( laserová tiskárna ), nebo na obyčejném papíru. V místě označení krajů se ustřihne.
Aby měl štítek větší trvání, tak se může nastříkat bezbarvým akrylovým lakem.
Konektor jack je zvolený kvůli rychlé výměně zátěže ( COB LED ). Místo jack konektoru je možné připájit kabely od COB LED přímo do ploš. spoje.
Při zapojení COB LED je potřeba dát pozor, aby nedošlo k přepólování. Může se zničit COB LED modul.

Tlačítka DO mají různé funkce.
Stisknutí tlačítka:
A - krátký stisk = zapne osvětlení na 25%, dlouhý stisk > 450ms = zhasne osvětlení
B - po uvolnění tlačítka zapne na 50%
C - po uvolnění tlačítka zapne na 75%
D - po uvolnění tlačítka zapne na 100%

Kmitočet PWM je nastavený na 122Hz.
Odpor rezistoru R5 = 0,68Ω. Plošný spoj má také malý odpor ( 0,015Ω ). Pokud požadujeme max. přesnost, tak se musí připočítat k odporu R5.
Délka ploš. spoje od Vss ( zem ) mikroprocesoru + R5.
Skutečný odpor je 0,015 + 0,68 = 0,695Ω. Ověřeno měřením úbytku napětí a proudu.
Max. zvolený proud = 650mA.
Nastavení na 25% = 162mA, 50% = 325mA, 75% = 487mA, 100% = 650mA.
Příkon:
25% = 1,95W,  50% = 3,9W,   75% = 5,85W,  100% = 7,8W.
Vlastní spotřeba je 8,7mA.
Změnou rezistoru R5 se dá nastavit max. proud, který potřebujeme ( R = U/I ). Příklad níže.

U = 0,452V = úbytek napětí při max. proudu 0,65A na R5 + odpor ploš. spoje
Skutečný odpor = R5 + délka ploš. spoje 0,015 = 0,695Ω
U = I x R = 0,65 x 0,695 = 0,452V. Konstanta pro úbytek napětí 0,452V je vložena při psaní programu.
Změnou rezistoru R5 je možné měnit proud ( viz příklad níže ). Při proudu > 2A je vhodné tranzistor T2 umístit na chladič.
Nap. zdroj by měl být na max. požadovaný proud + 30% rezerva.

Příklad:
Výpočet rezistoru R5.
I max. = 1A.      0,452 / 1 = 0,452Ω - 0,015 = 0,437Ω.  
Regulace proudu bude:   25% = 0,25A,  50% = 0,5A,    75% = 0,75A,     100% = 1A.       
Na přesnosti odporu závisí proud, který prochází zátěží ( COB LED ).

Toto zařízení není vhodné pro klasické LED pásky. Těmito pásky prochází různá velikost proudu,
která se mění s délkou pásku.

Na obr. vpravo jsou veškeré informace
naměřené na R5.


Skutečný odpor = 0,695Ω.
I = U/R = 0,452/0,695 = 0,650A
Střední hodnota proudu = 0,650A.


I max. 0,520/0,695 = 0,748A.
Špičkový proud = 0,748A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seznam součástek:
Rezistory  0207:                    kondenzátory:                              tranzistory:                    diody:                      IO:                   
R1 - 5k1                             C1, C3 - 100n/50V  keramické          T1 - BC546A                  D1 - 1N4007              IO1 - 78L05
R2, R3, -  1k                        C2 - 22 - 100µ / 35V                      T2 - IRF4905                                                IO2 -  PIC12F683 - naprogramovaný
R4 - 8k2                             C4  - 100µ / 16V    
R5 -  0,68Ω / 0,6W                   C5 - 1µ / 16V

ostatní:
deska ploš.spoje 59 x 41 mm
modul RX 480 - E
anténa 443,92MHz
dálkové ovládání  Z4 -E
patice DIL 8
konektor napájecí 5,5/2,1 mm do ploš.spoje
konektor jack 3,5mm mono do ploš.spoje - ( typ - pj 302 )
plastová krabička  Z67
nap.zdroj 12V s konektorem  5,5/2,1 mm na požadovaný proud + 30% rezerva
COB LED modul - 12V - 2 ks
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozmístění součástek na ploš. spoji.
Štítek na krabičku Z67. Rozměry - 56x50mm.
Úprava čel a krabičky Z67.

Anténa přijímače pro kmitočet 433,92MHz.

Je navinuta Cu drátem o průměru 0,5mm. S izolací má průměr 0,95mm.
Délka drátu je 240mm. Vnitřní průměr 3,5mm.
15 závitů délky 22 mm.
Doladění se provádí změnou její délky,
roztažením nebo stlačením závitů.Návrat na obsah